Nieuws 2022/2023
Beste mensen,

woensdag 14 december ontvingen wij bericht dat Karina van Vught, die morgen overleden was.

Zo maar, plotseling.

Wij waren vol ongeloof en verslagen. 

De dagen daarvoor was er nog contact met Karina geweest over haar nieuwe workshop aanbod waarin één van onze exposanten in 2023 ook zou participeren.

En dan dit verschrikkelijke bericht.

We kenden Karina geruime tijd; in de jaren negentig volgde Helda al diverse workshops, die zij in die tijd vanuit het Jan van Besouwhuis in Goirle organiseerde.

Later toen zij in de Kapelstraat in Tilburg haar eigen verkoop- en workshopruimte “Zijdelings” creëerde kwam het talent van Karina tot volle uiting: organiseren en (internationale) contacten leggen.

Zij wist door haar vermogen om docenten te introduceren, die met hun vaak onderscheidende bagage baanbrekende workshops konden geven, haar “Zijdelings” tot een gewaardeerd centrum voor allerlei Surface Design technieken te maken. 

Talloze cursisten uit binnen-en buitenland hebben bij haar hun kennis en techniek kunnen verdiepen en daarmee hun vaardigheid om textielkunst op niveau te creëren.

Het internationale karakter van haar centrum werd benadrukt door haar functie als European Representative voor de van oorsprong Amerikaanse organisatie Surface Design Association en door de verbindende rol die zij had in het Internationale Shibori Network.

Door haar initiatief kon HighFiveArt Galerie ten behoeve van de Europese leden van Surface Design Association de mooie expositie “Beyond Boundaries” maken.

Kortom Karina was een katalysator, een verbinder die met haar aanbod aan materiaal en workshops de term Mixed Media in de Nederlandse textielkunst muntte.

We hebben afscheid genomen van Karina op 20 december, het zal wennen worden zonder deze altijd bedrijvige, initiatiefrijke vrouw.

We wensen haar familie en iedereen die haar kende veel sterkte bij dit grote verlies.


Helda Klouth
Huib de Wit

SDA- expositie 2021

In mei/juni 2021 komt de internationale textielexpositie van europese leden van SurfaceDesignAssociation SDA bij HighFiveArt.

Info te verkrijgen bij:

https://www.zijdelings.eu/beyond-boundaries-sda-eu.html